Archiwum kategorii: Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenie floty pojazdów ciężarowych

Ubezpieczenie floty pojazdów. Oferta na ubezpieczenie floty samochodów ciężarowych, kierowana jest zarówno do osób prywatnych jak i przedsiębiorców. Nie ulega wątpliwości, iż samochody muszą posiadać wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Firmy, które posiadają dużo samochodów ciężarowych osobowych, nie muszą każdego z nich osobno ubezpieczać. Mają prawa to zrobić w ramach umowy generalnej we flocie. Warunkiem niezbędnym, uprawniającym do skorzystania z programu flotowego dla samochodów ciężarowych, będzie posiadanie minimum 5 pojazdów. Mogą to być zarówno samochody osobowe, pojazdy ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy ciężarowe czy też przyczepy.

Ubezpieczenie flotowe – niższa cena OC i AC

Im przedsiębiorstwa posiadają więcej aut – tym lepszą otrzymają propozycję na ubezpieczenie OC i Autocasco. W sytuacji przedsiębiorców, co mają od 5 do 15 samochodów, sami tworzymy w naszej agencji propozycje ubezpieczenia  tzw. Małej Floty. Niedawno przygotowaliśmy ofertę dla firmy dysponującej 6 pojazdami. Kwoty na ubezpieczenie OC obliczone indywidualnie oscylowały w okolicach 1000 złotych. Po przygotowaniu propozycji Małej Floty, składka za np. Mercedesa klasy E wyniosła 715 złotych. Z kolei przedsiębiorcom, posiadającym więcej niż 15 aut, oferty za naszym pośrednictwem robi Centrala ubezpieczyciela. Rozwiązanie takie ma nazwę Duża Flota.

Jeżeli w przeciągu ostatnich 3 lat, firma nie posiada szkód komunikacyjnych z OC czy z Auto-casco, dostanie ciekawe ceny. Stawki są zależne dodatkowo od wieku a także liczby aut. Im więcej pojazdów przedsiębiorstwo zgłosi do programu Duża Flota, tym korzystniejsze stawki otrzyma.

Do kogo skierowana jest oferta ubezpieczenia floty? Zabezpieczenie floty samochodów kierowane jest do firm, jakie dysponują własnym taborem samochodów oraz do tych firm, jakie takimi taborami kierują. Najczęstszym nabywcą takiej oferty jest firma transportowa albo spedycyjna, posiadająca właściwą ilość pojazdów. Jednak naszymi Klientami nie są wyłącznie firmy transportowe. Są to także rozmaite firmy, spełniające podstawowy warunek posiadania min. 5 pojazdów, uprawniający do tego, aby otworzyć Kartę floty. w ten sposób wśród naszych Klientów zoczymy urzędy, piekarnie, zakłady produkcyjne, banki, itp. Przedsiębiorstwom takim kalkuluje się po prostu wykupić ochronę dla samochodów w programie flotowym. Prozaicznym powodem jest stawka – składki na OC i Auto-casco są ciekawsze aniżeli w przypadku indywidualnie ubezpieczanych pojazdów.

Zakres ubezpieczenia floty samochodowej

Podpisując projekt zabezpieczenia flotowego, mamy do dyspozycji niżej przytoczone rodzaje ubezpieczenia:

 • OC właścicieli samochodów;
 • Zielona Karta
 • AC rozszerzone o kradzież dla flot samochodowych;
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków w związku z ruchem pojazdów;
 • Szyby;
 • Assistance.

Dla przedsiębiorstw, które zadecydują przystąpić do programu flotowego, zostaną dodane odrębnie opłaty za zabezpieczenie OC i Auto-casco. Ich wartość będzie zależeć od wcześniejszej szkodowości, profilu działalności gospodarczej Klienta czy przeznaczenia użytkowanych aut. Opłaty te będą jednak sporo niższe, aniżeli gdyby ubezpieczać te auta pojedynczo w odmiennych zakładach ubezpieczeń. Innym zasadniczym  faktem, przemawiającym za tym, ażeby mieć ubezpieczenie floty samochodów, jest gwarancja, że nawet jak zrobią Państwo szkodę jednym samochodem, cena polis ubezpieczeniowych na kolejne samochody we flocie nie ulegnie zmianie. Tego nie zdobędzie żadna firma ubezpieczając pojazdy pojedynczo – strata zniżki na jednym aucie skutkuje utratą ulg na wszystkie samochody.

Co wchodzi w skład floty?

 • samochody ciężarowe
 • naczepy ciężarowe
 • przyczepy
 • samochody osobowe
 • motocykle
 • oc ciężarowe najtaniej

O ile posiadają Państwo co najmniej 5 aut, zapraszamy do skorzystania z propozycji asekurowania floty, nawet wówczas, jeśli będą to np. dwa ciągniki, dwa skutery i jeden samochód ciężarowy lub osobowy. Oszczędności będą kolosalne, a korzyścią dla Państwa będzie uregulowanie wszystkiego w jednym biurze. Dzięki zleceniu nam zabezpieczenia floty, zdobędziecie Państwo pełne przekonanie, iż każda umowa pozostanie wznowiona na czas, z dobranym zakresem ubezpieczenia i w rozsądnych kosztach, a w przypadku wypadku nie pozostaniecie bez protekcji. Zachęcamy do kontaktu w sprawie floty, zarówno poprzez nasz formularz kontaktowy jak i pod numerem telefonu. Oferujemy ubezpieczenie oc ciężarowe najtaniej na rynku sprawdź naszą ofertę.

Sprawdź cenę ubezpieczenia samochodu ciężarowego.

Ubezpieczenie w ruchu kabotażowym

kabotażJesteśmy firmą, która dedykuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz kabotaż na terenie Unii i Niemiec. Osoby prowadzące działalność spedycyjną dostają możliwość zawarcia umów  przewozu, zgodnie z posiadanymi licencjami  i zezwoleniami, które są wymagane przez Ustawę o transporcie drogowym  oraz inne przepisy prawa w zakresie transportu  drogowego przedmiotów.  Sprawdź również naszą ofertę na ubezpieczenie oc przewoźnika międzynarodowego.

Od 2009 roku polscy przewoźnicy mogą wykonywać usługi transportu kabotażowego na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Z kolei w maju 2010 r. przepisy w tym zakresie zostały ujednolicone, co spotkało się z dużą aprobatą wśród przewoźników międzynarodowych. Czytaj dalej Ubezpieczenie w ruchu kabotażowym

Ubezpieczenie OC spedytora

Założeniem spedycji jest wykonywanie czynności niezbędnych do  przemieszczania towaru. Warto dodać, iż wynika to z art. 794 k.c., który określa w dosyć jednoznaczny sposób  obowiązki spedytora. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż głównie polegają one na organizowaniu  przemieszczania towaru z punktu A do punktu B. Art. 794 k.c. nie zobowiązuje spedytora do samego przewozu.

Ubezpieczenie oc spedytora Czytaj dalej Ubezpieczenie OC spedytora

Ubezpieczenie OC przewoźnika międzynarodowego

Twoja firma zajmuje się profesjonalnym przewozem ładunków na skalę międzynarodową? Jeżeli tak to pamiętaj, że na drodze zawsze może dojść do wypadku, stłuczki, czy kradzieży przewożonego towaru. Stąd też warto zaopatrzyć się w OC przewoźnika międzynarodowego. Za sprawą tego produktu finansowego będziesz mógł zabezpieczyć się przed finansowymi skutkami szkód, które powstały w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu towarów w drogowym transporcie międzynarodowym. Pamiętaj, że decydując się na polisę ubezpieczeniową dajesz swoim kontrahentom gwarancję, że Twoja polisa zadziała w nieprzewidzianych wypadkach. Wykonując przewozy międzynarodowe musisz również posiadać ubezpieczenie w ruchu kabotażowym na terenie Unii i Niemiec.
Ubezpieczenie oc przewoźnika międzynarodowego Czytaj dalej Ubezpieczenie OC przewoźnika międzynarodowego

Ubezpieczenie OC przewoźnika krajowego

Ubezpieczenie OC przewoźnika krajowego zarezerwowane jest dla przedsiębiorców, którzy zawodowo prowadzą zarobkowy transport na terenie kraju (OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym).

Dla kogo przeznaczona jest ochrona ubezpieczeniowa?

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest działalność przewoźnika drogowego w ruchu krajowym z tytułu zawartych umów o przewóz towarów dokonywanych przez przewoźnika, który posiada uprawnienia do podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego.

Ubezpieczenie oc przewoźnika krajowego

Jaki jest przedmiot ubezpieczenia?

Przedmiotem polisy ubezpieczeniowej oc przewoźnika krajowego jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe od momentu przyjęcia przesyłki towarowej aż do chwili wydania jej odbiorcy. Jako ubezpieczyciele zobowiązujemy się do jej ochrony na wypadek uszkodzenia powstałego od momentu przyjęcia jej do przewozu do chwili odbioru. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące współpracy zawarte zostały w umowie o przewóz towarów na obszarze Polski. Sprawdź także naszą ofertę na ubezpieczenie OC przewoźnika międzynarodowego lub ubezpieczenie oc spedytora.

Zakres oferowanej przez nas pomocy dotyczy:

 • szkód rzeczowych polegających na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki towarowej zgodnie z art. 80-82 Ustawy Prawo Przewozowe,
 • za szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie, zgodnie z art. 83 ust.1 Ustawy Prawo Przewozowe

Istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony  o odpowiedzialność cywilną po uiszczeniu dodatkowej opłaty. Przy współpracy z nami możesz również liczyć na ochronę:

 • za szkody powstałe wskutek rabunku,
 • za szkody powstałe podczas przewozu  żywych zwierząt,
 • z tytułu utraty  lub uszkodzenia kontenera,
 • z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych m.in. materiały wybuchowe, gazy, substancje toksyczne, , materiały promieniotwórcze i żrące
 • za szkody, które powstały w wyniku  przewozu towarów łatwo psujących się,
 • za przewóz leków, AGD, czy części samochodowych

Jaki zakres terytorialny posiada polisa OC przewoźnika krajowego?

W momencie, kiedy Twoja firma realizuje przewozy krajowe koniecznie musisz wykupić ubezpieczenie – OCPD w ruchu krajowym. Dotyczy to więc wszystkich firm transportowych na rynku, które zajmują się świadczeniem usług w tym zakresie. Z kolei jeśli Twoja firma wykonuje również przewozy międzynarodowe ruchu, np.: z Polski do Niemiec  – to nawet jeśli część trasy przebiega przez Polskę to nie ma potrzeby wykupienia polisy na kraj. Ubezpieczenie OC przewoźnika międzynarodowego bardzo często obejmuje również odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z przewozem w polskiej części trasy, która przebiega do granicy z krajem sąsiednim.

Prowadzisz firmę transportową i potrzebujesz wsparcia w wyborze polisy ubezpieczeniowej? Na naszej stronie znajdziesz kalkulator ubezpieczenia OC przewoźnika, który wskaże Ci najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Polisę otrzymasz drogą mailową bez wychodzenia z domu. OC przewoźnika krajowego nie jest łatwym wyborem stąd też dajemy Ci możliwość wpłynięcia na wybór najlepszego ubezpieczenia spośród wszystkich dostępnych na rynku.