Reso BTA Ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeniowe „BTA Insurance Company” SE powstało w 1993 roku na Łotwie. Akcjonariuszami BTA są największe łotewskie przedsiębiorstwa morskie. Warto dodać, że 2007 roku BTA stało się liderem na łotewskim rynku ubezpieczeń, a w 2013 roku osiągnęło 39,9% udziału na łotewskim rynku ubezpieczeń innych niż na życie pod względem wartości składek przypisanych brutto. Na obecną chwilę BTA działa nie tylko w krajach nadbałtyckich, ale z powodzeniem rozwija swoją działalność również w innych krajach Europy. Rok 2013 r. Towarzystwo Ubezpieczeniowe BTA Przecław zakończyło z zyskiem na poziomie 6,0 mln euro. Łączna wartość składek przypisanych brutto w 2013 r. wyniosła 160 mln euro.

Oblicz ubezpieczenia oc

Działalność Reso w Polsce
Rozpoczęła się w 2009 roku, zawierając z firmą RESO Europa Service Sp. z o.o. umowę dotyczącą współpracy w zakresie rozpowszechniania polis i zarządzania odszkodowaniami ubezpieczeniowymi.

W 2009 roku polski partner sprzedał ponad 54 tys. polis i uzyskał przypis w wysokości przeszło 9 mln zł. W kolejnym roku liczba sprzedanych polis plasowała się już na poziomie 160 tys., a przypis wzrósł do 40,4 mln zł. 2011 rok przyniósł firmie 75,4 mln zł przypisu ze sprzedaży sprawdzonych produktów ubezpieczeniowych oraz tym samym powiększyła się liczba klientów do 200 000 osób. Kolejne dwanaście miesięcy okazały się jeszcze większą niespodzianką, ponieważ przychód RESO Przecław sięgnął 94,4 mln zł, zaś ilość sprzedanych polis wzrosła do 248 tys. W 2013 roku uzyskano przypis rzędu 96,4 mln zł, zaś polis sprzedano 268 tys. Jak widać jest to prężnie rozwijająca się firma.
W styczniu 2014 roku „BTA Insurance Company” SE zarejestrowała swój oddział w Polsce. Pomimo faktu, że to nie wprowadza żadnych znaczących zmian we w współpracy z polskim partnerem stale dba o podnoszenie jakości sprzedawanych usług.. W dalszym ciągu BTA będzie kontynuować rozwój sieci agentów sprzedaży wspólnie z RESO Przecław Europa Service.

Produkty BTA w Polsce

  • OC, OC krótkoterminowe
  • Ubezpieczenie AC
  • Ubezpieczenie graniczne, Zielona Karta
  • NNW kierowcy i pasażerów
  • Auto Szyby
  • Pomoc Podczas Podróży- Assistance
  • Turystyczne (Federacja Rosyjska, Republika Białoruś)
  • OC Agenta ubezpieczeniowego
  • Ubezpieczenie gwarancji spełnienia zobowiązań finansowych przewoźnika drogowego
  • Dom Pakiet (ubezpieczenie mienia, OC w życiu prywatnym, NNW, assistance)

Kontakt z BTA Reso
BTA Insurance Company SE w Polsce
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa

RESO Europa Service Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

5.00 avg. rating (99% score) - 1987 votes