Archiwa tagu: jak kupić zieloną kartę

Zielona Karta

zielona kartaJeżeli zamierzasz udać się do Albanii, Białorusi, czy Izraelu, pamiętaj, że wymagane jest tam posiadanie Zielonej Karty, czyli międzynarodowego certyfikatu ubezpieczenia OC. Jeżeli jesteś naszym klientem i wykupujesz u nas ubezpieczenie OC to Zieloną Kartę otrzymasz bez dodatkowych opłat.

Zielona Karta – zakres ochrony ubezpieczeniowej
Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia samochodowego swoim zakresem obejmuje odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego, który zarejestrowany jest na terytorium RP za szkody, które zostały wyrządzone osobom trzecim i powstały w związku z ruchem poza granicami kraju, a na terenie państw należących do systemu Zielonej Karty. Warto nadmienić, iż są wyjątki. Dotyczy to sytuacji, w których zarówno ubezpieczony jak i poszkodowany są obywatelami Polski i mieszkają w niej na stałe. Wtedy to stosuje się polskie prawo, chyba, że przepisy kraju Zielonej Karty stwierdzają inaczej. Pamiętaj, że okresem ochronnym objęty jesteś od chwili, w której pojazd przekroczy granicę państwa należącego do systemu Zielonej karty i kończy się wraz z powrotnym przekroczeniem granicy.
Czytaj dalej Zielona Karta