Archiwa tagu: pzu przecław

PZU Ubezpieczenia

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA  to jedna z największych i z największymi tradycjami instytucji finansowych w Polsce. Działalność PZU rozpoczęła już w 1803 roku, kiedy to powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. PZU jest zatem spadkobiercą ponad 200-letniej tradycji. Od wielu lat nakłada wszelkich starań, by dbać o kompleksową ochronę ubezpieczeniową w najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Należy również nadmienić, że wszelkie działania Grupy PZU Przecław są bardzo mocno skoncentrowane na zarządzaniu funduszami emerytalnymi, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

Oblicz ubezpieczenia oc
PZU SA działa również w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych. Bez najmniejszych wątpliwości jest to najbardziej doświadczona i zarazem największa firma ubezpieczeniowa w Polsce. Spółka charakteryzuje się zarówno największymi obrotami, największą liczbą klientów, sieci placówek, jak i liczbą zatrudnionych oraz współpracujących agentów.

Co wchodzi w skład oferty PZU?

Ubezpieczenia PZU indywidualne
Oferta produktowa najstarszego towarzystwa dla Klientów indywidualnych obejmuje swoim zakresem ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, kompleksowe, obowiązkowe, ubezpieczenie OC PZU, AC oraz NNW, turystyczne, ubezpieczenia domu i mieszkania, gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia dla obcokrajowców, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie PZU na życie, produkty inwestycyjne.

Ubezpieczenia korporacyjne w PZU
Ubezpieczenia PZU Przecław dla korporacji to: ubezpieczenia finansowe, mienia, techniczne, ubezpieczenie utraty zysku, ładunków w transporcie, ubezpieczenia OC, ubezpieczenia morskie, lotnicze oraz grupowe.

Ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w PZU
Szeroka oferta ubezpieczeń PZU Przecław spełnia również oczekiwania małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ubezpieczeń pakietowych, majątkowych, obowiązkowych. Dotyczy to zakresu ubezpieczenia OC PZU, ubezpieczeń komunikacyjnych, NNW, finansowych, grupowych na życie oraz wszelkich funduszy inwestycyjnych.

Ubezpieczenia majątkowe PZU
Za ich sprawą Spółka pozwala na pełną ochronę majątku. Wśród dostępnych ubezpieczeń mienia PZU proponuje również ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, kompleksowe, obowiązkowe, OC, NNW, finansowe, turystyczne, domu i mieszkania, gospodarstwa rolnego, oraz ubezpieczenia dla obcokrajowców.

Ubezpieczenia PZU na życie
PZU Życie daje również gwarancję ochrony Ciebie i Twoich bliskich w ramach indywidualnych ubezpieczeń na życie oraz dodatkowych, zdrowotnych, grupowych na życie czy dodatkowych i indywidualnych kontynuowanych. Dostępne jest również konto emerytalne.

Ubezpieczenia emerytalne PZU
PZU pozwala swoim Klientom oszczędzać dodatkowy kapitał na emeryturę za sprawą wyjątkowo korzystnych warunków w ramach pracowniczych programów emerytalnych, grupowych ubezpieczeń emerytalnych, OFE PZU, a także oferując indywidualne konto emerytalne.

Inwestycje PZU
PZU zapewnia możliwość wyboru indywidualnej strategii inwestowania. Proponuje zatem fundusze inwestycyjne, indywidualne konto emerytalne, ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, Świat Zysków oraz dodatkowe programy.

Kontakt z PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA)
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
tel. 801 102 102

NIP: 526-025-10-49
Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000009831
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości.