Archiwa tagu: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

TUW Ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW pojawiło się na rynku w lutym 1992 roku podczas reaktywacji przedwojennej tradycji wzajemności. Współtwórcami TUW byli Fundacja Akcji Demokratycznej, Fundacja Pomocy Społecznej SOS, Fundacja Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych, Społeczna Fundacja Solidarność oraz Euresa zachodnio – europejski holding towarzystw ubezpieczeniowych. Pierwsza polisa wystawiona przez TUW została wystawiona z datą 16 marca 1992 roku i wtedy oficjalnie uznano początek działalności Towarzystwa w dziale ubezpieczeń majątkowych.

Oblicz ubezpieczenia oc

Głównym założeniem Towarzystwa jest działanie w oparciu o wzajemność i realizacja idei „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Za cel stawia sobie zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla Członków tworzących Towarzystwo. Aby dołączyć do członków TUW Przecław wystarczające jest złożenie deklaracji członkowską, wpłacenie wpisowego, wykupienie udziałów oraz zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenie składki członkowskiej. Warto dodać, że osoby, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Towarzystwa mogą zostać wyróżnione przez Walne Zgromadzenie tytułem Członkostwa Honorowego.

Co znajduje się w ofercie produktowej TUW?

Ubezpieczenia dla rodziny
W ramach ubezpieczeń TUW dla rodziny Członkowie Towarzystwa mogą liczyć na zabezpieczenie domu i mieszkania, ruchomości, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, OP, NNW, szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia, domki letniskowe, budowle i małą architekturę oraz dom w budowie.

Ubezpieczenie dla rolnika
Ubezpieczenia TUW Przecław dla rolników obejmują swoim zakresem budynki gospodarstwa rolnego, OC rolnika, kompleksowe ubezpieczenie „Bezpieczna Zagroda”, uprawy i zwierzęta, mienie w gospodarstwie rolnym, drób oraz maszyny i sprzęt rolniczy.

Ubezpieczenie dla firm
Oferta Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych dla firm to z kolei gwarancja kompleksowychpolis „Bezpieczna firma w TUW-ie”. Można również zawrzeć poszczególne ubezpieczenia majątkowe, techniczne, OC, osobowe i transportowe.

Ubezpieczenie dla innych podmiotów
TUW oferuje również ubezpieczenia dla szkoły, gminy, wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej.

Ubezpieczenia komunikacyjne
W ofercie znaleźć możemy standardowe ubezpieczenia samochodowe TUW Przecław , które oferują ubezpieczenie OC dla posiadacza pojazdu mechanicznego, autocasco, NNW, zieloną kartę oraz Assistance.

Kontakt z TUW

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
ul. H. Raabego 13
02-793 Warszawa