Archiwa tagu: Ubezpieczenie AC Euroins

Euroins Szczecin

euroins szczecinUbezpieczenia komunikacyjne należą do tego segmentu ubezpieczeń, które są przytoczone w II dziale ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku. Wyróżnia się ubezpieczenie OC Euroins  i ubezpieczenia AC. To pierwsze dla wszystkich kierujących pojazdami jest obowiązkowe, natomiast ubezpieczenie AC jest dobrowolne. OC to nic innego, jak ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoba ubezpieczona może z niego skorzystać, gdy będzie zobligowany do naprawienia szkody, powstałej w następstwie spowodowania czynu zabronionego. Z kolei ubezpieczenie AC to inaczej autocasco, którego misją jest ochrona pojazdu oraz jego wyposażenia, gdy nastąpi utrata, uszkodzenie, kradzież, bądź zniszczenie samochodu. I gwarantuje ono pokrycie wszystkich powstałych kosztów związanych z zaistniałą sytuacją. Na polskim rynku ubezpieczeniowym jest wiele przedsiębiorstw, które oferują ubezpieczenia komunikacyjne. Natomiast najbardziej popularną jest Towarzystwo Ubezpieczeń Euroins.

kalkulator oc euroins

Czy warto skorzystać z oferty Euroins w Szczecinie?

Otóż z całą stanowczością trzeba stwierdzić, żę tak. Bowiem Eins Szczecin to firma, która funkcjonuje wiele lat na polskim rynku i w swojej ofercie ma duży zakres ubezpieczeń komunikacyjnych. Zyskała zaufanie wielu tysięcy Polaków w całej Polsce, ale również w Europie. Gdyż jest to sieć, która ma swoje placówki również poza granicami naszego kraju.

Ubezpieczenie OC Euroins Szczecin

Decydując się na ubezpieczenie OC z Euronis należy mieć pewność, iż cena produktu jest niezwykle konkurencyjna w porównaniu z pozostałymi firmami. W związku z tym Euronis nie oferuje innych dodatkowych upustów. Ubezpieczenie to jest kierowane w stosunku do wszystkich kierowców pojazdów mechanicznych. Przede wszystkim z tego względu, iż w myśl ustawy jest ono obowiązkowe, a Euroins daje najlepszą cenę. Przedmiotem ochrony jest objęta szkoda wyrządzona w ruchu lądowym przez ubezpieczonego, która w efekcie może spowodować nawet ciężki uszczerbek na zdrowiu, bądź śmierć poszkodowanego. W przypadku powstałej szkody, osoba ubezpieczona musi ustalić numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu, dane kierującego, jak również zweryfikować uprawnienia do kierowania pojazdami.

Ubezpieczenie AC z Euroins

Ubezpieczenie AC, jak to już powyżej zostało wspomniane jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczenie AC Euroins jest kierowane dla osób, które są właścicielami samochodów osobowych, samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton, przyczep lekkich o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg, a także przyczep kempingowych. Do przedmiotu ubezpieczenia wlicza się przede wszystkim:

  • naprawę pojazdu,
  • szkodę całkowitą, gdy wydatek naprawienia samochodu będzie większy niż 75 % rynkowej wartości pojazdu
  • kradzież pojazdu w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu albo wysokości sumy ubezpieczenia.

Umowa taka może zostać sporządzona w 3 różnych rodzajach, a mianowicie:

  • wariant kosztorysu
  • wariant sieci partnerskiej
  • wariant ASO

Jeśli chodzi o wariant kosztorysu to charakteryzuje się o tym, że odszkodowanie za naprawę samochodu jest wypłacane w formie dokumentu przygotowanego przez program DAT lub Audatex. Kryterium sieci partnerskiej z kolei odznacza się tym, iż naprawa jest zorganizowana w warsztacie, który należy do sieci partnerskiej Euroins, a koszty naprawy będą zwrócone bezpośrednio do warsztatu. Natomiast, jeśli chodzi o wariant ASO to polega on na tym, że naprawa samochodu może zostać zrealizowana w każdym warsztacie. W takim przypadku firma Euroins Szczecin wypłaci odszkodowanie na podstawie faktury wystawionej przez warsztat. Jak pokazują statystyki największe grono osób korzysta z wariantu ostatniego, ponieważ jest on po prostu najbardziej komfortowy.

Jak wygląda proces zgłoszenia szkody ubezpieczenia OC Euroins

Otóż proces ten odbywa się na wysokim poziomie. W pierwszej kolejności następuje zgłoszenie szkody przez ubezpieczonego, potem następuje ustalenie rozmiaru szkody, następnie ustalenie wysokości odszkodowania, a także decyzja oraz wypłata odszkodowania z OC Euroins Szczecin. Jeśli chodzi o kwestię ustalenia rozmiarów szkody to najpóźniej następnego dnia po pojawieniu się szkody, z klientem kontaktuje się rzeczoznawca. Wszystko przebiega sprawnie i szybko. Podczas oględzin pojazdu ubezpieczony jest zobligowany do wypełniania formularza dotyczącego szkody. Natomiast, jeśli chodzi o ustalenie wysokości odszkodowania to czynność taka następuje po 3 dniach od chwili przeprowadzonych oględzin. Ubezpieczony otrzymuje specjalny kosztorys ofertowy, który jest dokumentem we wstępnym procesie likwidacji powstałej szkody, aczkolwiek nie jest on nadal decyzją o przyznaniu odszkodowania z ubezpieczenia OC Euroins. I o tym przede wszystkim trzeba pamiętać. Natomiast, jeżeli chodzi o decyzję i wypłacenie odszkodowania to w przypadku zaakceptowania sumy odszkodowania widniejącej w kosztorysie ofertowym, odszkodowanie zostaje wypłacone natychmiastowo.

Zgłoszenie szkody  z dobrowolnego ubezpieczenia AC Euroins

W pierwszym etapie następuje zgłoszenie szkody przez osobę ubezpieczoną, następnie ocena rozmiaru szkody, ustalenie wysokości odszkodowania, jak również decyzja oraz wypłata odszkodowania. Jeśli chodzi o ocenę skali szkody to podobnie jak w przypadku z ubezpieczeniem OC Euroins Szczecin, rzeczoznawca kontaktuje się z ubezpieczonym najpóźniej dnia kolejnego od daty nastąpienia szkody. Z kolei ustalenie wysokości odszkodowania również odbywa się w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, licząc od momentu przeprowadzenia oględzin, tak jak w kwestii tanie ubezpieczenia OC Euroins. Ubezpieczony dostaje kosztorys ofertowy, który także nie jest decyzją wiążącą, jeśli chodzi o kwestię przyznania odszkodowania. Natomiast, gdy ubezpieczony na podana kwotę się zgodzi to pieniądze wypłacane są natychmiastowo.

Gdzie kupić ubezpieczenie OC Euroins w Szczecinie – kontakt z agentem

Na naszej stronie internetowej znajdziesz kalkulator ubezpieczenia OC Euroins dzięki niemu w kilka chwil obliczysz tanie ubezpieczenie. Zawsze można również przyjść do naszego biura i wykupić polisę w Euroins osobiście. To jest najbardziej popularna opcja wśród naszych klientów.