Archiwa tagu: warta

Warta Ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A powstało w 1920 roku. Tuż po PZU S.A jest to druga największa i zarazem najstarsza firma ubezpieczeniowa w Polsce. Jej głównym akcjonariuszem jest TUiR Warta- belgijska Grupa KBC. Podstawą działalności firmy są ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Wartym dodania faktem jest, że posiada ona niespełna sześć tysięcy sprzedawców. Do Grupy Ubezpieczeniowo – Finansowej Warta należą m.in. TUiR Warta, TUnŻ Warta. Należy jednak dodać, że TUiR Warta S. A. posiada także 30% akcji KBC TFI S.A.

Oblicz ubezpieczenia oc

Grupa Warta Przecław proponuje swoim klientom ubezpieczenia różnego typu: majątkowe, osobowe i komunikacyjne, polisy na życie, ubezpieczenia emerytalne i programy inwestycyjne. Za cel obrała sobie łączenie produktów i usług poszczególnych spółek. Tym sposobem klient otrzymuje pełną i komplementarną ofertę, która to jest przeznaczona zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Aby móc jednak sprostać potrzebom i oczekiwaniom Warta przecław systematycznie wzbogaca ofertę o nowe produkty. Ponadto kładzie nacisk na ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb oraz dba o to, by stale zwiększać zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Oferta ubezpieczeniowa Warty

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych

 • ubezpieczenia na życie Warta pozwala na zabezpieczenie chroniące następujące obszary: życie i zdrowie, zabezpieczenie dziecka, ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenia z funduszem.
 • Twoje finanse w Warcie są przede wszystkim zabezpieczone z funduszem. Chodzi tutaj głównie o produkt Warta Gwarancja Lokata Ubezpieczeniowa oraz oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych
 • ubezpieczenie mieszkania i domu dostępne jest w takich produktach, jak: Warta Dom Komfort, Warta Dom, Warta Dom Letniskowy oraz ubezpieczenie OC Warta w życiu prywatnym.
 • ubezpieczenie samochodu daje możliwość zakupu pakietowego ubezpieczenia pojazdu mechanicznego Warta. Chodzi tutaj głównie o ubezpieczenia OC w kraju wraz z usługą ASSISTANCE, OC za granicą RP, ubezpieczenia AC, NNW, ASSISTANCE, ubezpieczenia WARTA Auto – Szyby, ubezpieczenie opon, AC kradzieżowe
 • zabezpieczenie przyszłości za sprawą funduszy inwestycyjnych i innych ubezpieczeń.
 • ubezpieczenia turystyczne można nabyć w pakietach Warta Europakiet, Warta Przecław Travel, Warta Business Travel, Warta Sport, ubezpieczenie cudzoziemców na terytorium RP, Warta Moto – Assistance (WMA), OC za granicą RP (zielona karta),
 • ubezpieczenie jachtów,
 • ubezpieczenie OC organizatora turystyki,
 • ubezpieczenie NNW – Warta pomoc w wypadku,
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie narciarskie

Ubezpieczenia dla firm

 • dla przedsiębiorców Warta skomponowała pakiet, którego celem jest zapewnienie pełnej ochrony dla finansów firmy oraz pracowników. W zakres usług wchodzi pomoc dla dużych podmiotów gospodarczych, ale i również ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto możliwe jest też nabycie ubezpieczenia dla przedstawicieli grup zawodowych, ubezpieczenia
 • operatorów transportowych,
 • ubezpieczenie flot samochodowych,
 • ubezpieczenia dla firm budowlano – montażowych,
 • ubezpieczenia morskie i przedsiębiorstw gospodarki morskiej,
 • ubezpieczenia dla banków,
 • kolejowe,
 • lotnicze
 • ubezpieczenie dla kadry menedżerskiej.
 • możliwość zabezpieczenia mają również rolnicy – mogą skorzystać z ubezpieczenia dobrowolnego,  a także zapewnić ochronę finansów gospodarstwa rolnego.

Kontakt z Warta
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000016432; NIP 521-04-20-047;
kapitał zakładowy 109 476 570 opłacony w całości