Ubezpieczenie w ruchu kabotażowym

kabotażJesteśmy firmą, która dedykuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz kabotaż na terenie Unii i Niemiec. Osoby prowadzące działalność spedycyjną dostają możliwość zawarcia umów  przewozu, zgodnie z posiadanymi licencjami  i zezwoleniami, które są wymagane przez Ustawę o transporcie drogowym  oraz inne przepisy prawa w zakresie transportu  drogowego przedmiotów.  Sprawdź również naszą ofertę na ubezpieczenie oc przewoźnika międzynarodowego.

Od 2009 roku polscy przewoźnicy mogą wykonywać usługi transportu kabotażowego na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Z kolei w maju 2010 r. przepisy w tym zakresie zostały ujednolicone, co spotkało się z dużą aprobatą wśród przewoźników międzynarodowych.

Kabotaż – kilka podstawowych informacji

Nie można zapominać o regulacjach poszczególnych krajów, dotyczących m.in.: odpowiedzialności przewoźnika, a co za tym idzie konieczności posiadania właściwej polisy  OC przewoźnika. Na początku warto jest sobie przypomnieć zasady działania kabotażu na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 roku dotyczących wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych:

  • kabotaż musi odbyć się w ramach transportu międzynarodowego,
  • przewóz kabotażowy musi zostać wykonany przez przewoźnika posiadającego licencję wspólnotową,
  • kabotaż może zostać wykonany tylko i wyłącznie tym samym środkiem transportu, który uczestniczy w ruchu międzynarodowym.

Ubezpieczenie OC przewoźnika międzynarodowego w ruchu kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej, w tym Niemiec.

Jeśli w zawartej umowie przewozu spedytor zobowiązuje się do wykonania przewozu kabotażowego  realizowanego na terenie Unii Europejskiej to możliwe staje się po spełnieniu kilku ważnych zasad. Polisa ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody  rzeczowe i finansowe dotyczące danej przesyłki, które nastąpiły w czasie wykonania przewozu kabotażowego.
W tym miejscu warto jest nadmienić, że ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna spedytora jako przewoźnika drogowego, jaką ponosi on zgodnie z prawem obowiązującym w kraju wykonywania przewozu kabotażowego. Przyjmuje się, że w momencie, gdy zawarta przez Ubezpieczonego umowa przewozu kabotażowego przewiduje stosowanie postanowień konwencji CMR, będzie miała ona zastosowanie podczas ustalaniu  odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody powstałe w czasie wykonywania podobnego przewozu.

Kabotaż w Niemczech, a odpowiedzialność przewoźnika

Jeżeli chodzi o kabotaż w Niemczech, to dla firm transportowych wykonujących takie przewozy o dopuszczalnej masie poniżej 3,5 tony nie ma żadnych szczególnych regulacji. Przepisy prawa Niemiec nakładają obowiązek posiadania odpowiedniej polisy przy przewozach większymi ciężarówkami.

Dla kogo zaadresowana jest oferta ubezpieczenia?
Jest to przede wszystkim propozycja dla spedytorów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w oparciu o posiadaną licencję. Warto jest jednak dodać, iż ochrony ubezpieczeniowej w zakresie OC przewoźnika nie ogranicza brak licencji na wykonanie międzynarodowego  zarobkowego przewozu drogowego rzeczy, ani też brak środków transportu.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu  polisy OC przewoźnika do kabotażu o  DMC poniżej 3,5 t?

Jeszcze do niedawna niewiele firm ubezpieczeniowych posiadało  w swojej ofercie polisy OC przewoźnika na transport kabotażowy, który był wykonywany  przez pojazdy DMC do 3,5 tony. Tymczasem przez duża różnorodność co do przepisów prawnych, mocno różniących się pomiędzy sobą w krajach członkowskich, przewoźnicy nie znajdą raczej uniwersalnego rozwiązania. Bardzo często spotykanym rozwiązaniem jest uniwersalne dopasowanie oferty do potrzeb konkretnego przewoźnika lub oferowanie ubezpieczenia kabotażowego do posiadanego już OC przewoźnika.

Na łamach naszego serwisu dostajesz możliwość dokonania porównania polis ubezpieczeniowych oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe działające na rynku. Wszystko to staje się możliwe za sprawą porównywarki ubezpieczeń.

5.00 avg. rating (99% score) - 9881 votes