TUZ Ubezpieczenia Szczecin

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW TUZ to firmą o  polskim kapitale, która rozpoczęła swoją działalność na rynku polskim od 1 września 2003. Na ten moment posiada aktualnie 13 oddziałów usytuowanych w różnych miastach kraju oraz współpracuje z ponad 1000 agentów ubezpieczeniowych. TUZ Ubezpieczenia Przecław specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeniowych gwarancji finansowych, ubezpieczeń dla działalności gospodarczych, ubezpieczeń mieszkania i domu oraz pakietów komunikacyjnych, rolnych, dla szkół i mienia kościelnego.

Oblicz ubezpieczenia oc

TUZ Ubezpieczenia Szczecin specjalizuje się w gwarancjach:

 • Gwarancja zapłaty wadium
 • Gwarancja ubezpieczeniowa dla organizatorów imprez turystycznych oraz pośredników turystycznych
 • Gwarancje kontraktowe
 • Gwarancja zapłaty długu celnego

Ubezpieczenie firmy i biznesu TUZ Ubezpieczenia
Należy dodać, że głównymi odbiorcami ubezpieczeń biznesowych oferowanych przez TUZ Ubezpieczenia są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą – ważne jest, by rozliczali się na podstawie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów lub na podstawie zryczałtowanego podatku od przychodu. Jeżeli takie warunki zostają spełnione to TUZ Ubezpieczenia oferuje im;

 • Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia
 • Ubezpieczenie dla Przedsiębiorcy
 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie Szyb i elementów szklanych
 • Ubezpieczenie prac budowlano – montażowych
 • Ubezpieczenie CARGO
 • Ubezpieczenie NNW
 • Grupowe ubezpieczenie pracownicze

Gwarancje finansowe TUZ Ubezpieczenia Szczecin
Gwarancje ubezpieczeniowe są jednostronnym zobowiązaniem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ do zapłaty wyznaczonej sumy ubezpieczenia, na rzecz podmiotu wskazanego w dokumencie gwarancji. Zapłata owego świadczenia z gwarancji następuje w sytuacji, kiedy to Wnioskodawca, który zlecił udzielenie gwarancji, nie wywiązał się z obowiązku wynikającego z relacji Wnioskodawca-Beneficjent. Należy również dodać, że wszelkie gwarancje ubezpieczeniowe stanowią swoiste zabezpieczenie finansowe przed skutkami wynikającymi z zaniechania działania lub niewłaściwego działania ze strony Wnioskodawcy pozwalając Beneficjentom na minimalizację ryzyka prowadzonej działalności. Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi pełną odpowiedzialność do łącznej, maksymalnej kwoty wskazanej w gwarancji.

Trzeba dodać, że docelową grupę Klientów stanowią przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze świadczenia usług. Z kolei preferowanym zakresem usług wymagających zabezpieczenia w postaci gwarancji będą na pewno usługi budowlane świadczone głównie dla sektora publicznego. Firma za cel obrała sobie współpracę z klientami małych i średnich przedsiębiorstw. Towarzystwo udziela gwarancji na zlecenie. Należy dodać, że dzieje się to po opinii wnioskodawcy po przeprowadzeniu oceny ryzyka. Zleceniem wystawienia gwarancji jest dla samego Towarzystwa pisemny wniosek razem z dołączoną wymaganą dokumentacją. Ponadto należy dodać, że samo udzielenie gwarancji zwykle następuje na podstawie umowy zawieranej z Wnioskodawcą. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że sama umowa o udzielenie gwarancji może być jednorazowa. Dla wybranych rodzajów gwarancji możliwe staje się zawarcie z Towarzystwem umowy generalnej. Limit umowy generalnej jest limitem odnawialnym.

Ubezpieczenie mieszkania i domu TUZ Ubezpieczenia Szczecin
TUZ Ubezpieczenia proponuje również w swojej ofercie kompleksową ochronę ubezpieczeniową dla Ciebie i Twojej rodziny. Z jego pomocą możliwe staje się zabezpieczenie mienia od ognia i innych przykrych zdarzeń losowych oraz od kradzieży, a także oc w życiu prywatnym.

Produkty TUZ Ubezpieczenia to:

 • TUZ Prestiż
 • Nasza Rodzina
 • Domy jednorodzinne i mieszkania
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatny
 • Domki Letniskowe
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenia komunikacyjne OC AC TUZ Ubezpieczenia Przecław
TUZ Ubezpieczenia oferuje ubezpieczenie OC i AC dla samochodów osobowych  możliwe są one do zawarcia w Pakiecie Rodzina, wobec czego razem z ubezpieczeniem mieszkania i domu przy wyjątkowo preferencyjnych stawkach

Pozostałe produkty ubezpieczeniowe TUZ Ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenia mienia kościelnego i osób
 • Ubezpieczenia rolne
 • Pakiety dla szkół

Kontakt  TUZ Ubezpieczenia Szczecin:
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ
Siedziba TUZ Ubezpieczenia:
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

Informacje rejestrowe TUZ Ubezpieczenia:
Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr 0000171062

NIP: 525-22-71-511
REGON: 015531467

5.00 avg. rating (99% score) - 1347 votes